Udział Kobiet w Wydarzeniach Weleckich

Kobiety uświetniają swoją obecnością wiele weleckich wydarzeń. Obecnie szczególnie tęsknimy za balami i wieczornicami, podobnie jak niegdyś filister Władysław Weker, który z sentymentem wspominał bal Welecji z 1925 r. Przy tej okazji poznał Mieczysławę Ćwiklińską - słynną polską aktorkę teatralną i filmową: „Dla mnie bal ten dodatkowo był piękny mazurem. Trafiłem do pierwszej szesnastki, a tańczyłem z samą panią Ćwiklińską, której mnie przedstawił jej brat, filister Trapszo. Podczas przerwy w Kotylionie, filistrówny w towarzystwie wodzirejów obchodziły salę częstując panie czekoladkami. O 7-ej rano żegnaliśmy ostatnich gości” Drogie Panie, w Dniu Waszego Święta przyjmijcie od Weletów najlepsze życzenia!