Odczyt Nieupublicznionego Poematu Filistra Welecji

W ostatnim czasie Weleci mieli okazję uczestniczyć w odczycie, nieupublicznionego dotąd, poematu ś.p. Filistra Welecji Władysława Wekera - Powstańca Warszawskiego, szefa Biura Fałszerstw Komendy Głównej Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy. Utwór pt. “Sienkiewicza cieniom w hołdzie” dotyczy przebiegu Powstania Warszawskiego i losów powstańców po zakończeniu wojny. Poemat wyszedł spod filisterskiego pióra w Oblęgorku i zawiera liczne odniesienia do twórczości Henryka Sienkiewicza.