Refleksje na C.K. Norwida „Pascha”

„Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą, Tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka Połączyć się – tam w krwi się jednej pierwej broczą, Tam choć w ciosaniu krzyża i wbijaniu ćwieka W całość się zlać fatalnie kłótne muszą wole. Stąd jest ofiara ciągła i Pascha na stole…” C.K. Norwid „Pascha”