Wybory Koła Sprawozdawczo-Wyborczego Welecji 2022

Dnia 30 czerwca 2022 roku odbyło się Koło Sprawozdawczo-Wyborcze Welecji, które udzieliło absolutorium ustępującemu prezydium, a także wybrało nowe w składzie: