TEST test

Koło Sprawozdawczo Wyborcze 2020 Korporacji Akademickiej Welecja udzieliło absolutorium ustępującemu prezydium oraz wybrało nowe w składzie:

Image with caption
Image with caption