Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

W dniu 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim wspominamy jego bohaterów. Uczestnicy zrywu zostali szczególnie upamiętnieni 75 lat temu, gdy przy ul. Zamenhofa odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta. Autorem oprawy architektonicznej monumentu jest filister Welecji Leon Marek Suzin. Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich