Wybory w Koło Sprawozdawczo-Wyborczym Welecji

Dzisiejsze Koło Sprawozdawczo-Wyborcze Welecji udzieliło absolutorium ustępującemu Prezydium i wybrało nowe w składzie: Prezes: kol. Mateusz Stańczyk Wiceprezes zewnętrzny: kol. Maciej Wilk Wiceprezes wewnętrzny: kol. Adam Kobiernik Sekretarz: kol. Ignacy Bojaryn Skarbnik: kol. Aleksander Czułowski Funkcję oldermana powierzono zaś kol. Mateuszowi Nocuniowi. Ustępującemu Prezydium dziękujemy, zaś nowemu życzymy samych sukcesów w przyszłym roku akademickim!